Lær å vise mer omtanke og omsorg for deg selv

 Hvordan er dine relasjoner og forhold til andre?

Ønsker du hjelp til å se nye muligheter og gjennomføre positive endringer?

Har du problemer med stress, angstfølelse, depressive følelser, vanskelige forhold på jobb eller privat, frykt for framtiden, håndtere sinne, gi og ta imot kritikk eller anerkjennelse, tap av jobb, tap av nærstående personer, forandringer i livet, negativt selvbilde eller selvskading? Dette er naturlige følelser som det enkelte ganger kan være vanskelig å håndtere. Gjennom gestaltterapi kan du lære mer om disse følelsene, og hvordan du kan håndtere dem uten å skade hverken deg selv eller andre.

Gestaltterapi gir deg innsikt, kunnskap, styrke og støtte til å skape positive endringer i livet ditt.

Invester i deg selv og din fremtid med  livsveiledning og gestaltterapi.

I gestaltterapi kan du:

 • Få en trygg setting hvor du i fortrolighet  kan snakke om ditt liv, bli lyttet til og få mulighet til å diskutere, utforske og forstå dine tanker, følelser og handlinger.
 • Bli utfordret konstruktivt til å utforske vanskelige følelser og tanker, og til å oppdage nye perspektiv.
 • Få økt oppmerksomhet og awareness om deg selv og dine relasjoner, som kan hjelpe deg til å anerkjenne og akseptere flere aspekter ved deg selv og hvordan du forholder deg til andre mennesker.
 • Forstå hva som bare er vanetenkning om deg selv og andre
 • Kjenne en større større frihet til å velge blant flere muligheter, istedet for å spinne i samme spor
 • En kreativ tilnærming som kan gjøre deg istand til å fine dine indre ressurser og nye måter å være på.
 • Bli klar over dine behov og lære å tilfredsstille dem på en omsorgsfull og konstruktiv måte, uten å skade deg selv eller andre
 • å lære å ta ansvar for dine handlinger og for konsekvensene
 • å utvikle din egen personlige styrke, evne til å støtte deg selv istedetfor å klage, sutre, bebreide andre eller få andre til å føle seg ansvarlige for ditt liv
 • å utvikle en sensitivitet for situasjoner og panser for det som kan være potensielt skadelige for deg?
 • å få en større awareness om din kropp, dine følelser og dine omgivelser
 • å lære å få og gi feedback
 • lære mer om hvordan du påvirker dine omgivelser
 • å lære og organisere livet og hverdagen bedre