Behandling av personopplysninger hos  Sandvika Coaching.

Innehaver Hege Marit Nordahl, Sandvika Coaching, organisasjonsnummer 991545786, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten. 

Sandvika Coaching er behandlingsansvarlig for: 

 • Klienter og Kunder

Eksempler på registrering av behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.
 • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.
 • Fakturering.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Navn og fødselsdato
 • Kontaktinformasjon: E-post, bostedsadresse, telefonnummer.
 • Virksomheten er ikke journalpliktig, men journalfører alltid alminnelige personopplysninger som navn, fødselsdato og kontaktinformasjon

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.
 • Eksplisitt samtykke.
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke. 
 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Sandvika Coaching oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for Sandvika Coaching og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Sandvika Coaching kan utlevere personopplysninger til eksterne tjenesteleverandører/ databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne kan kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre  avtalte tjenester for Sandvika Coaching. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte. 

Sandvika Coaching bruker følgende eksterne leverandører av systemer for regnskap, markedsføring og webside:

 • Onlinebooq, Izettle, Conta, Sparebank1, Brabank for kunderegister, økonomi og regnskap.
 • Uniweb.no for epost og web-hotell,

Websiden sandvikacoaching.no og bruk av informasjonskapsler

Sandvika Coaching bruker ikke informasjonskapsler på nettsiden sandvikacoaching.no

Klagerett

Dersom du mener at Sandvika Coaching`s behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser, har du rett til å sende inn en klage til Sandvika Coaching direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta  kontakt på epost hege@sandvikacoaching.no med spørsmål om eller kommentarer til Personvernerklæring.

Personvernerklæring for Sandvika Coaching er oppdatert desember 2021