Jeg er overbevist om at for å utvikle din bedrift, må du også utvikle deg selv slik at du ikke lar hindringer stoppe deg, men å lære deg å se på dem som muligheter til å vokse som menneske og leder.

Det er viktig å ha en viss form for balanse i livet samtidig som du evner å prioritere din virksomhet. På kort sikt kan du jobbe ensidig, men i det lange løp er du nødt til å ta hensyn til alle dine behov.

De fleste mennesker jeg har truffet på min vei, har hatt en eller flere store livsutfordringer.. når det gjelder helse, familieforhold, uventede begivenheter, vanskelige følelser, angst, bekymringer, dårlig selvbilde,konflikter og kriser av ulikt slag. Dette er læringsmuligheter.

Personlig utvikling og forretningsutvikling går hånd i hånd. Hos meg vil du lære forretningsstrategier og få motet til å gjennomføre dem.

Det er vanlig at angst, bekymringer, overarbeid, uferdige opplevelser fra tidligere i livet kan dukke opp når du helst vil ta viktige skritt framover. Med min solide og årelange erfaring i å jobbe med mennesker, kan jeg støtte deg gjennom slike prosesser og se på mulighetene og ikke bare vanskelighetene.

Forretningscoaching

Ett opplegg for Forretningscoaching strekker seg over flere uker, gjerne ett år. Vi møtes 2 – 4 timer hver måned og med kontakt i mellom etter dine behov. Det kan være spørsmål, behov for oppfølging eller andre ideer som dukker opp. Hver gang tar vi utgangspunkt i hva du trenger som leder eller grunder for å lede din virksomhet  eller praksis videre.

 • Forretningsplan: Visjon, forretningsidé, mål, aktiviteter
 • Markedsføringsplan
 • Organisere arbeidet ditt bedre
 • Oppfølging av dine mål og aktiviteter
 • Relasjoner til evt styret, kolleger, ansatte, kunder
 • Motivasjon og inspirasjon av dine medarbeidere
 • PR
 • Bruke nettverk
 • Øve på presentasjoner
 • Forhold på hjemmebane – relasjoner til venner, familie
 • Organisering av hus og hjem

Kvinner og penger

Hvordan er ditt forhold til penger? Om du skulle beskrive det med ett ord Mestring? Kaos? Bekymring? Glede? Trygghet? Anspent?

Penger er en nødvendig del av enhver virksomhet. Kanskje er det kvinners forhold til penger som avgjør om de tør satse på en egen bedrift eller ikke. Hvordan er det med deg og penger? Ønsker du coaching med penger som tema?

Kontakt meg i dag. Gleder meg til å jobbe med deg.